آرشیو مهر ماه 1392

تاریخ تصویر موضوع ادامه
1392/7/7 اطلاعیه بیمه گذاران

اطلاعیه بیمه گذاران

اطلاعیه بیمه گذاران

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره ۱۲۳
کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۳۱۱۸
تلفن مرکز ارتباط با سامان: ۸۹۴۳-۰۲۱
نمابر: ۸۸۷۰۰۲۰۴


واحد رسیدگی به شکایات و انتقادات
ایمیل: complain[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید

text