آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت بیمه سامان ( سهامی عام ) به شماره ثبت 241059 و شناسنامه ملی 10102818130

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه سامان ( سهامی عام ) دعوت بعمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این شرکت که راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 28/04/1396 در محل هتل سیمرغ واقع در تهران ، خیابان ولیعصر ، پایین تر از پارک ساعی ، شماره2141 تشکیل میگردد حضور به هم رسانند .

دستور جلسه :

1-  استماع گزارش هیأت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به پایان اسفند 1395.

2-  اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی و تقسیم سود سال مالی منتهی به پایان اسفند 1395 .

3-  انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره .

4-  انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) و تعیین حق الزحمه آنها .

5-  تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره .

انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت .

هیات مدیره شرکت بیمه سامان 

دانلود آگهی

تماس با سامان

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، شماره 123
کدپستی: 1513813119
تلفن : 8943
نمابر: 88700204


واحد بازرسی و نظارت:
ایمیل: complaint[at]samaninsurance[dot]ir

بیمه سامان را دنبال کنید
iconbox-facebook icon-rss icon-linkedIn icon-linkedIn Instagram

text