فهرست کامل فرصت های شغلی رئیس اداره خدمات بیمه گری عمر
  • رئیس اداره خدمات بیمه گری عمر
    ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۶:۳۳

    رئیس اداره خدمات بیمه گری عمر

    برنامه ریزی، هماهنگی، کنترل و نظارت بر کلیه فعالیت های خدمات بیمه گری در سطح شعب دریافت آمار و اطلاعات خدمات بیمه گری از شبکه فروش و نظارت بر گزارش های عدم انطباق از سوی ...

    طبقه بندی شغلی : رئیس اداره خدمات بیمه گری عمر