فهرست کامل فرصت های شغلی کارشناس رسیدگی به شکایات
  • کارشناس رسیدگی به شکایات
    ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۶:۳۹

    کارشناس رسیدگی به شکایات

    دریافت و ثبت شکایات مشتریان طبقه بندی موضوعات شکایات مشتریان و ارجاع به مدیریت واحدهای مختلف پیگیری و اخذ نظرات واحدهای تخصصی به شکایات مشتریان همکاری در تجزیه و تحلیل ...

    طبقه بندی شغلی : کارشناس رسیدگی به شکایات