فهرست کامل فرصت های شغلی کارشناس BI
  • کارشناس BI
    ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۶:۴۶

    کارشناس BI

    توانایی کار با پایگاه داده ها، طراحی و گزاراشات متنوع طراحی و پیاده سازی انبار داده ها ( Data warehouse ) شناسایی و ارزیابی منابع داده ای در صنعت بیمه و مدلسازی منطقی و ...

    طبقه بندی شغلی : کارشناس BI