فهرست کامل فرصت های شغلی موقعیت های شغلی
 • کارشناس صدور بیمه عمر
  ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۷:۰۹

  کارشناس صدور بیمه عمر

  ثبت اطلاعات مشتریان ارزیابی ریسک بیمه نامه ها بر اساس دستور العمل و جدول های مرتبط با بیمه عمر محاسبه حق بیمه بر اساس اطلاعات و شواهد درست

  طبقه بندی شغلی : کارشناس صدور بیمه عمر
 • کارشناس بیمه درمان
  ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۷:۰۵

  کارشناس بیمه درمان

  ثبت درست اطلاعات مشتریان دریافت منابع داده ای مختلف در مورد ریسک های مشتریان از پزشک معتمد و ارزیابی ریسک آنها انجام امور مرتبط به صدور بیمه نامه های درمان و تصمیم گیری در ...

  طبقه بندی شغلی : کارشناس بیمه درمان
 • کارشناس بیمه اموال
  ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۶:۵۷

  کارشناس بیمه اموال

  بررسی و ارزیابی ریسک متقاضیان بیمه اموال بر اساس اطلاعات شبکه فروش و قیمت گذاری آنها پاسخگویی به سوالات و استعلام های نمایندگان تهیه آمار و گزارشات فنی در حوزه ...

  طبقه بندی شغلی : کارشناس بیمه اموال
 • کارشناس فروش
  ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۶:۵۱

  کارشناس فروش

  پاسخگویی به درخواست های مشتریان و نمایندگان در حوزه فروش شناسایی و توسعه فرصت های جدید فروش ایجاد و حفظ روابط موثر با مشتریان

  طبقه بندی شغلی : کارشناس فروش
 • کارشناس BI
  ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۶:۴۶

  کارشناس BI

  توانایی کار با پایگاه داده ها، طراحی و گزاراشات متنوع طراحی و پیاده سازی انبار داده ها ( Data warehouse ) شناسایی و ارزیابی منابع داده ای در صنعت بیمه و مدلسازی منطقی و ...

  طبقه بندی شغلی : کارشناس BI
 • کارشناس تطبیق
  ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۶:۴۳

  کارشناس تطبیق

  جستجو و شناسایی قوانین موجود در شرکت و انطباق آن با استاندادهای داخلی و بین المللی طراحی آیین نامه های جدید در راستای دستورالعمل های حاکمیتی بیمه مرکزی ارزیابی عملکرد ...

  طبقه بندی شغلی : کارشناس تطبیق
 • کارشناس رسیدگی به شکایات
  ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۶:۳۹

  کارشناس رسیدگی به شکایات

  دریافت و ثبت شکایات مشتریان طبقه بندی موضوعات شکایات مشتریان و ارجاع به مدیریت واحدهای مختلف پیگیری و اخذ نظرات واحدهای تخصصی به شکایات مشتریان همکاری در تجزیه و تحلیل ...

  طبقه بندی شغلی : کارشناس رسیدگی به شکایات
 • رئیس اداره خدمات بیمه گری عمر
  ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۶:۳۳

  رئیس اداره خدمات بیمه گری عمر

  برنامه ریزی، هماهنگی، کنترل و نظارت بر کلیه فعالیت های خدمات بیمه گری در سطح شعب دریافت آمار و اطلاعات خدمات بیمه گری از شبکه فروش و نظارت بر گزارش های عدم انطباق از سوی ...

  طبقه بندی شغلی : رئیس اداره خدمات بیمه گری عمر