۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۶:۳۹ ۱۹۳
طبقه بندی شغلی: کارشناس رسیدگی به شکایات
چچ
کارشناس رسیدگی به شکایات

کارشناس رسیدگی به شکایات

دریافت و ثبت شکایات مشتریان

  • طبقه بندی موضوعات شکایات مشتریان و ارجاع به مدیریت واحدهای مختلف
  • پیگیری و اخذ نظرات واحدهای تخصصی به شکایات مشتریان
  • همکاری در تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه راهکارهایی به مشتریان شاکی
شرایط الزامی
پیگیری درخواست
آخرین فرصت های شغلی کارشناس رسیدگی به شکایات
پربازدیدترین فرصت های شغلی کارشناس رسیدگی به شکایات