۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۱:۳۶ تعداد بازدید: ۴۴۵
طبقه بندی: بیمه نامه بدنه
چچ

حداکثر سقف تعهد بیمه بدنه سامان برای سرقت لوازم اتومبیل چقدر است؟

حداکثر سقف تعهد بیمه بدنه سامان در خصوص سرقت درجای قطعات اتومبیل 000ر000ر10 ریال می باشد که در آینده ای نزدیک این سقف تغییر یافته و در قالب سه طرح متفاوت با پرداخت حق بیمه اضافی مقرر در صورت درخواست بیمه گذار ارائه خواهد شد.