۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۱:۳۸ تعداد بازدید: ۸۵۳
طبقه بندی: بیمه نامه بدنه
چچ

تخفیف عدم خسارت بیمه بدنه چند درصد میباشد؟

طبق مصوبات شورای عالی بیمه در صورت عدم دریافت خسارت برای سال دوم 25%، سال سوم 35%، سال چهارم 45% و برای سال پنجم 60%.