۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۱:۴۰ تعداد بازدید: ۵۹۲
طبقه بندی: بیمه نامه بدنه
چچ

آیا شیشه جلوی اتومبیل شامل بیمه بدنه می شود؟

در صورتی که خسارت وارده ناشی از تحقق خطرات اصلی بیمه شده باشد مانند تصادف اعم از کلی و جزئی پرداخت خسارت از این محل صورت می گیرد. در خصوص سایر موارد از جمله برخورد سنگ با شیشه پرداخت خسارت از محل پوشش اضافی شکست شیشه در صورتی که این پوشش توسط بیمه گذار خریداری شده باشد بلامانع خواهد بود.