۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۱:۴۳ تعداد بازدید: ۴۱۲
طبقه بندی: بیمه نامه شخص ثالث
چچ

در بیمه شخص ثالث منظور از شخص ثالث کیست؟

کلیه افراد به استثناء راننده مسبب حادثه.