۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۱:۴۸ تعداد بازدید: ۳۸۸
طبقه بندی: بیمه نامه شخص ثالث
چچ

اگر فرد مقصر بعد از تصادف ماشین خود را تعمیر کند آیا خسارت به زیاندیده پرداخت میشود؟

اگر فرد مقصر بعد از تصادف ماشین خود را تعمیر کند آیا خسارت به زیاندیده پرداخت میشود؟