۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۱:۴۹ تعداد بازدید: ۵۲۷
طبقه بندی: بیمه نامه شخص ثالث
چچ

در صورت تغییر بیمه نامه از شرکت دیگر به بیمه سامان، آیا سابقه عدم خسارت محفوظ می ماند؟

1- در صورت ارائه کلیه کوپن های منضم به بیمه نامه سایر بیمه گران و عدم دریافت خسارت انتقال سوابق مورد تائید است.