۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۱:۵۰ تعداد بازدید: ۳۶۹
طبقه بندی: بیمه نامه شخص ثالث
چچ

هزینه بیمه شخص ثالث پراید با یک سال تخفیف با در نظر گرفتن مبلغ دیه تعیین شده در سال 92 چقدر می شود؟​

حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث پراید در سال 1392 برای تعهدات بدنی(دیه) 1,520,000,000 ریال و تعهدات مالی 38,000,000 ریال5,959,350 ریال میباشد.