۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۱:۵۸ تعداد بازدید: ۲۶۸
طبقه بندی: بیمه نامه منازل مسکونی
چچ

آیا در صورت بروز آتش سوزی به مستاجر خانه هم خسارت پرداخت می شود یا فقط خسارت به مالک پرداخت می شود؟

درصورتی که خسارت جزئی باشد مبلغ خسارت درصورت انجام تعمیرات از جانب مستاجر و ارائه فاکتور به ایشان پرداخت می گردد.