۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۱:۵۹ تعداد بازدید: ۱۸۹
طبقه بندی: بیمه نامه منازل مسکونی
چچ

اگر وسایل برقی بدلیل نوسان برق بسوزند ،آیا خسارت پرداخت می شود؟

خسارت خود وسیله پرداخت نمی شود اما اگر سبب بروز آتش سوزی وایجاد خسارت برای اموال دیگری نیز گردند ، خسارت سایر اموال قابل جبران می باشد.