۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۱:۵۹ تعداد بازدید: ۱۹۸
طبقه بندی: بیمه نامه منازل مسکونی
چچ

فسخ بیمه نامه آتش سوزی به چه صورتی است؟

اگر بیمه گذار در هر زمان درخواست فسخ بیمه نامه را بدهد ،حق بیمه مدت سپری شده از شروع بیمه نامه تا درخواست فسخ ،طبق تعرفه کوتاه مدت از کل حق بیمه کسر شده و ما بقی به بیمه گذار عودت داده می شود.