۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۲:۰۲ تعداد بازدید: ۱۷۵
طبقه بندی: بیمه نامه منازل مسکونی
چچ

آیا اجناس عتیقه و مسکوکات تحت پوشش سرقت قرار می گیرند؟

خیر ، هرگونه جواهرات ، مسکوکات ، پول ، اوراق بهادار ، نسخ خطی ، دفاتر بازرگانی و اسناد جزء استثنائات بیمه نامه آتش سوزی بوده و قابل بیمه کردن نمی باشند.