۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۲:۱۰ تعداد بازدید: ۱۲۰۶
طبقه بندی: بیمه نامه درمان تکمیلی
چچ

مدارک مورد نیاز جهت صدور معرفینامه چیست؟

*کپی صفحه اول دفترچه بیمار

*کپی کارت درمانی یا نامه بیمه گذار یا نامه نماینده

*کپی دستور پزشک معالج