۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۲:۱۴ تعداد بازدید: ۶۲۳
طبقه بندی: بیمه نامه درمان تکمیلی
چچ

آیا هزینه های درمانی در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد با بیمه سامان قابل پرداخت هستند؟

*بله ولی خسارت بر اساس مراکز هم تراز محاسبه و مازاد تعرفه ها مشمول کسور میگردد.