۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۲:۱۵ تعداد بازدید: ۱۱۲۰
طبقه بندی: بیمه نامه درمان تکمیلی
چچ

آیا تعهدات بیمه تکمیلی هزینه های دندانپزشکی را شامل میشود؟

*مطابق تعرفه های درمانی هزینه دندانپزشکی در صورت تعهد بیمه سامان در قرارداد قابل پرداخت است.