۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۲:۱۷ تعداد بازدید: ۳۹۳
طبقه بندی: بیمه نامه منازل مسکونی
چچ

مدارک لازم جهت دریافت هزینه های درمانی متفرقه چیست؟

*نامه بیمه گذار مبنی بر تائید هویت بیمه شده و درخواست پرداخت هزینه درمانی

* اصل صورتحساب بیمارستان و کلیه مدارک پزشکی ممهور به مهر بیمارستان و حسابداری بیمارستان مربوطه .