۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۲:۲۳ تعداد بازدید: ۲۰۸۵
طبقه بندی: بیمه عمر و حوادث گروهی
چچ

غرامت فوت در وجه چه کسی پرداخت می شود ؟

بیمه گذار موظف است هنگام خرید بیمه نامه ذینفع ( استفاده کننده یا استفاده کنندگان ) را تعیین نماید و در صورت مشخص نبودن استفاده کنندگان سرمایه بیمه نامه بین وراث قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد