۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۲:۲۵ تعداد بازدید: ۱۱۷۳
طبقه بندی: بیمه عمر و حوادث گروهی
چچ

آیا بیمه ی عمر شامل بیمه ی خدمات درمانی و تکمیلی هم میشود؟

خیر