۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۲:۲۵ تعداد بازدید: ۱۱۵۰
طبقه بندی: بیمه عمر و حوادث گروهی
چچ

آیا هزینه های درمانی در بیمه نامه حوادث گروهی قابل پرداخت است ؟

در این بیمه نامه آیتمی به نام " هزینه پزشکی وجود دارد" که فقط هزینه های درمان ناشی از وقوع حادثه در زمان بیمه را پوشش می دهد. حداکثر سقف این پوشش 10% سرمایه فوت می باشد و حق بیمه آن جداگانه محاسبه میشود.