۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳:۰۸ تعداد بازدید: ۲۱۸
طبقه بندی: بیمه مسئولیت مدنی
چچ

آیا از بیمه مسئولیت درمقابل‌ ادعای‌ اشخاص‌ ثالث‌ در مواردی‌ مانندترکیدگی‌لوله‌آب‌، ریزش‌ سقف‌ همسایه‌ طبقه‌ پایین‌و... میتوان استفاده کرد؟

پوشش این خطرات در بیمه نامه های مسئولیت ناشی از آتش سوزی و مسئولیت عمومی پیش بینی گردیده است