یکشنبه, ۰۳ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۲۰ ۱۷۴۳۹
چچ

خسارت یا غرامت

عبارت است از زیانی که در نتیجه وقوع حادثه تحت پوشش بیمه به مورد بیمه وارد می‌گردد و جبران آن در تعهد بیمه‌گر می‌باشد. ممکن است تعهد بیمه‌گر بدون وقوع حادثه نیز انجام شود؛ مانند پرداخت مبلغ مورد تعهد در بیمه عمر بشرط حیات یا مستمری بازنشستگی.

خسارت می‌تواند به اشکال زیر اتفاق افتد:

الف- خسارت کلی (Total Loss):

حالتی است که شیء و یا مال بیمه شده به طور کلی و یا بیشتر از 75% از بین برود و یا بنحوی آسیب ببیند که هزینه تعمیر یا تعویض آن به صلاح نباشد و شامل:

* خسارت کلی واقعی Actual Total Loss

که در بیمه‌های دریایی به 3 طریق می‌تواند رخ دهد:

الف - در صورتی که مورد بیمه بطور کلی از بین برود.

ب - درصورتیکه ماهیت مورد بیمه بطور کلی تغییر کرده و دیگر قابل استفاده نباشد؛ مثل آبدیدگی سیمان، تنباکوی بو گرفته ویا گندم جوانه زده.

ج - در صورتی که مورد بیمه به طور کلی از دسترس بیمه‌گذار خارج شده باشد؛ مثل غرق شدن کامل اموال و یا کشتی و یا گم شدن کشتی در دریا

* خسارت کلی فرضی Constructive Total Loss

حالتی است که مورد بیمه به طور کلی از بین نرفته، ولی انجام هزینه های تعمیر و یا تعویض، مقرون به صرفه نیست.

ب- خسارت جزئی یا Partial Loss:

در صورتی است که حادثه موجب وارد شدن خسارت به بخشی از مورد بیمه‌ گردد.

ج - نوعی دیگر از خسارت را خسارت عمومی یا زیان عام یا جنرال اوریج می‌گویند که مصداق آن در بیمه‌های دریایی می‌باشد و آن عبارت است از اقداماتی که با هدف حفظ و نجات کشتی و کالا توسط فرمانده کشتی صورت می‌گیرد و طی آن فرمانده یا ناخدا مجبور به فدا کردن کالای بازرگانان و یا انجام هزینه‌های فوق‌العاده می‌گردد. در جبران این خسارت همه اشخاص ذینفع باید به نسبت در آن مشارکت نمایند.

آدرس کوتاه شده: