یکشنبه, ۰۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۲۱ ۳۰۱۷۹
چچ

اعضای هیات مدیره

  • خسرو فخیم هاشمی رئیس هیات مدیره
  • احمد رضا ضرابیه مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره
  • حسین واعظ قمصری عضوهیات مدیره
  • فرهاد فرهی یزدی عضوهیات مدیره
  • حمید رضا نورعلی زاده عضوهیات مدیره
  • مهدی فلاح عضوعلی البدل هیات مدیره

آدرس کوتاه شده: