یکشنبه, ۰۳ آذر ۱۳۹۸ ۱۰:۳۶ ۱۳۷۸۳
چچ

تماس با مدیران بیمه سامان

حوزه مدیریت نام مدیر تلفن نمابر
رئیس هیات مدیره خسرو فخیم هاشمی داخلی 3950 021-88700204
مدیر عامل احمد رضا ضرابیه داخلی 3950 021-88700204
معاونت مالی اداری فرهاد فرهی داخلی 3510 021-88700204
معاونت فنی مهدی فلاح داخلی 3510 021-88700204
معاونت اجرایی عبدالرسول عطایی داخلی 3830
معاونت فنی بیمه های زندگی / مدیر اکچوئری و تحلیل داده های بیمه های زندگی شیما آرا داخلی 3830
معاونت کسب و کار حجت جاهد داخلی 4302
جانشین معاونت فنی بهزاد گلخو داخلی 3830 021-88552894
سرپرست معاونت نظارت راهبردی و بهبود / مدیریت توسعه سرمایه های انسانی فرزاد فروغی فرید داخلی 3830
مدیر حوزه معاونت مالی - اداری محمد مهرابی داخلی 3010
مدیرحوزه معاونت بیمه های زندگی بهرام یزدان پناه داخلی 3159
رئیس شورای فنی علی احسان بنی ریاح داخلی 1410
مدیر حوزه مدیریت عامل سیاوش بنداریان زاده داخلی 4113
مدیر حسابرسی داخلی رزیتا صالحی داخلی 3223
مدیر امور مالی فرهاد برخی داخلی 3237
مدیر بیمه های اتکایی محمد فاضل داخلی 3425
مدیر فناوری اطلاعات الهه ادریسی داخلی 3520
مدیر بازاریابی و مطالعات بازار پویا رسولی داخلی 5017
مدیر تحقیق و توسعه بازار بین الملل ابوذر زنگویی نژاد داخلی 4302
مدیر برنامه ریزی و توسعه بازار حسن سعیدی داخلی 4101
مدیر توسعه کانالهای فروش ایمان ارسطو داخلی 3881
مدیر فرایند ها و بهبود روش ها نگین فیروز داخلی 3864
مدیر امـور مشــتریان محسن عسگری داخلی 3812
مدیر مشتریان شرکتی سپیده غیاثی فرد داخلی 3004
مدیر امور پشتیبانی هامرز کریمی داخلی 1103
مدیر بیمه مسئولیت علی صرفی داخلی 4228
مدیر مهندسی و رشته های خاص محمدرضا آقاجانی داخلی 3402
مدیر بیمه آتش سوزی فریبا نقی پور داخلی 3102
مدیر بیمه های درمان فرهاد اسکندری داخلی 3102
مدیر بیمه های اتومبیل محمد اباذریان داخلی 3061
مدیر بیمه های عمر، اندوخته ساز و حوادث الناز کیانی داخلی 3124
مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما معصومه مازندرانی داخلی 4228
مدیر حوزه معاونت فنی محمد آل طه داخلی 3402
مدیر منطقه 1 نوید نظارتی داخلی 4015
مدیر منطقه 2 مهدی ضرابیه 035-35234550
مدیر منطقه 4 جواد ایمانی 051-37237090
مدیر منطقه 5 - 04133258411
آدرس کوتاه شده: