دوشنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۰:۴۸ ۲۹۸۶
چچ
تفاهم نامه فی‌مابین بیمه سامان و آسان پرداخت

تفاهم نامه فی‌مابین بیمه سامان و آسان پرداخت

بر اساس قرارداد فی مابین، کلیه بیمه شدگان با تعهدات به شرح ذیل، به مدت سه ساعت از زمان انجام تراکنش تحت پوشش می باشند.


- سرمایه فوت در اثر حادثه 50.000.000 ریال (پنجاه میلیون ریال)
- سرمایه از کارافتادگی در اثر حادثه: 50.000.000 ریال (پنجاه میلیون ریال)
- سرمایه هزینه پزشکی پس از حادثه بر اساس صورتحساب درمانی و اورژانس 5.000.000 ریال (پنج میلیون ریال)
گواهی بیمه نامه حوادث در صورت تایید شرکت آسان پرداخت از تاریخ 98/10/01 تا 99/10/01 معتبر بوده و مورد تایید شرکت بیمه سامان نیز می باشد.

آدرس کوتاه شده: