شنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ۱۲:۰۶ ۳۷۵۸
چچ

گواهی بیمه حوادث همراه با پوشش کرونا ویروس

بدینوسیله گواهی و اعلام می گردد بیمه شده با کد ملی فوق الذکر، بر اساس تراکنش انجام شده بابت پرداخت حق بیمه، از ساعت بیست و چهار روز انجام تراکنش، با شرایط زیر و تعهدات مرتبط با طرح بیمه ای انتخاب شده، تحت پوشش بیمه می باشد.

سقف تعهدات و پوشش‌های بیمه کرونا

علاوه بر پوشش‌های فوت و نقص عضو حادثی مندرج در شرایط عمومی بیمه های حوادث انفرادی بیمه سامان، در صورت وقوع خسارت به دلیل بیماری کرونا COVID19، فوت، نقص عضو، هزینه پزشکی و غرامت روزانه بستری با رعایت شرایط ذیل قابل پرداخت می باشد:

1- مثبت‌شدن نتیجه آزمایش تشخیص مولکولی بر روی یکی از نمونه‌های تنفسی اصلی در یکی از آزمایشگاه‌های مرجع کشور

تبصره: تشخیص آزمایشگاهی ویروس کرونا جدید شامل دو مرحله "غربالگری" و "تاییدی" است.

2- وجود CRP غیرطبیعی یا لنفوپنی (کمتر از 1100) یا شواهد مثبت بیماری در سی تی اسکن

3- بستری بیمه‌شده در بخش مراقبت‌های ویژه ایزوله تنفسی و درمان با داروهای آنتی وایرال (شرط اصلی پرداخت خسارت می‌باشد.)

4- دوره انتظار برای پوشش بیماری کروناویروس COVID19 در این بیمه‌نامه 14 روز از تاریخ صدورگواهی آن می‌باشد. شایان ذکر است دوره انتظار، زمانی است که در طول آن بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.

نکته 2: هزینه تست آزمایش کرونا در تعهدات این بیمه نامه نمی باشد.

سایر استثنائات:

1-خودکشی و یا اقدام به آن/ 2- نقص عضو و یا از کار افتادگی ناشی از بیماری/ 3- ارتکاب بیمه شده به جرائم تعزیری یا جنایت اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت در آن که موجب فوت، نقص عضو و یا از کار افتادگی و یا هزینه پزشکی وی شود/4- هرگونه صدمات بدنی منجر به فوت یا نقص عضو و یا از کار افتادگی که بیمه شده عمداً مسبب آن باشد./5- استفاده از داروهای کاهنده هوشیاری و خواب آور بدون تجویز پزشک./6- مستی و استعمال یا مصرف هرگونه مواد مخدر یا روانگردان بدون تجویز پزشک./7-فوت یا نقص عضو و یا از کار افتادگی و یا هزینه پزشکی ناشی از زمین لرزه و سیل (مگر اینکه پوشش مربوطه خریداری و حق بیمه آن پرداخت شده باشد)./8-فوت یا نقص عضو و یا از کار افتادگی و یا هزینه پزشکی ناشی از آتشفشان فعل و انفعالات هسته ای، طوفان، انفجار بمب و هرگونه اقدامات تروریستی و عملکرد ناشی از ادوات جنگی./9- بیماری و یا ابتلا به جنون بیمه شده مگرآنکه ابتلاء به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد./10- هرگونه دیسک ستون فقرات و یا فتق بیمه شده./11-جنگ (به جز انفجار و یا عملکرد ادوات نظامی که بعد از جنگ به جا مانده است) شورش، انقلاب./12- بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی (بیمه شده نباید در تحقق خطر بیمه شده مشارکت داشته باشد)./ 13-ورزش های رزمی و حرفه ای، شکار، سوارکاری، قایقرانی، هدایت موتورسیکلت، هدایت و سرنشینی هواپیمای آموزشی، اکتشافی و غیرتجاری، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی (مسابقه ای)، هدایت و یا سرنشینی هلیکوپتر، غواصی، پرش با چتر و هدایت کایت یا سایر وسائل پرواز بدون موتور./14-فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی ازطرف ذینفع ( اعم از مباشرت، مشارکت و یا معاونت درآن)، در این صورت بیمه گر منحصراً متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع در سرمایه بیمه خواهد بود./15-استفاده از موتور سیکلت های بالاتر از 250 سی سی مگر اینکه مجوز قانونی مربوطه اخذ شده باشد.//

در صورت وقوع خسارت، لطفاً با تلفن 8943-021 تماس حاصل فرمایید. شرایط بیمه نامه در وبسایت رسمی بیمه سامان به نشانی www.si24.ir، قابل مشاهده است.

آدرس کوتاه شده: