دوشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۰ ۱۲:۴۷ ۱۲۶۸
طبقه بندی: اخبار صنعت بیمه
چچ
صنعت بیمه نیازمنـد ورود بـه بازار سرمایه است

صنعت بیمه نیازمنـد ورود بـه بازار سرمایه است

صنعت بیمه نیازمنـد ورود بـه بازار سرمایه است

بینا- رییس کل بیمه مرکزی گفت: ‌در حال حاضر احساس نیاز می‌کنیم که به بازار سرمایه ورود پیدا کرده و اگر بازار سرمایه در این مسیر پذیرش ریسک کند و از قبال آن حق بیمه‌ها را دریافت کند بازار سودآوری برای سهامداران فراهم می‌شود، به این ترتیب بازار سرمایه می‌تواند همکار و شریک خوبی برای ما باشد.

آدرس کوتاه شده: