شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۱ ۱۲:۵۶ ۱۰۲۶
طبقه بندی: اخبار صنعت بیمه
چچ
تصویب شرایط بیمه «مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنان»

تصویب شرایط بیمه «مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنان»

تصویب شرایط بیمه «مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنان»

شورای‌ عالی بیمه در اجرای ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری، در جلسه مورخ 03/11/1391 «شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفه‌ای کارفرما در قبال کارکنان» را تحت عنوان آیین‌نامه 80 مشتمل بر 27 ماده و 4 تبصره تصویب کرد.
به گزارش بینا، طبق این آیین‌نامه افرادی که در ازای انجام کار موضوع بیمه از بیمه‌گذار حق‌العمل اعم از حقوق و مزد، سهم سود و یا سایر مزایا دریافت می‌نمایند و یا مشخصات آنها در شرایط خصوصی بیمه‌نامه درج شده است،‌ کارکنان آن محسوب میشوند و در صورتی‌که بیمه‌گذار شخص حقوقی باشد، اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت نیز می‌توانند جزء کارکنان تحت پوشش بیمه‌نامه ‌باشند.
حادثه موضوع بیمه‌نامه رویدادی است که حین و به مناسبت انجام کار موضوع بیمه و در مدت اعتبار بیمه‌نامه اتفاق افتد و منجر به صدمه جسمی، نقص‌عضو، ازکارافتادگی یا فوت کارکنان شود و بیمه‌گذار مسئول جبران خسارت یا پرداخت غرامت ناشی از آن شناخته شود.

پوشش‌های اصلی این بیمه شامل موارد ذیل خواهد بود:
1-غرامت فوت، صدمه جسمی و نقص عضو دائم اعم از کلی و جزئی برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه.
2-هزینه‌های پزشکی برای هر نفر در هر حادثه موضوع بیمه پس از تایید پزشک معتمد و حداکثر به میزان مندرج در شرایط خصوصی بیمه‌نامه.

همچنین خسارت‌های زیر خارج از تعهد بیمه‌گر است:
1- امراضی که شخص در اثر فعالیت عادی و به مرور زمان به آن دچار شده باشد مگر در مواردی که بنا به رای مراجع ذی‌صلاح بیمه‌گذار مسئول شناخته شده باشد.
2- خسارت‌های ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری.
3- خسارت‌های مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات رادیواکتیو.
4- حوادث ناشی از جنگ، اعتصاب، شورش، اغتشاش، بلوا و تعطیلی کار.
در صورت فسخ قرارداد بیمه از طرف بیمه‌گر، باید حق بیمه مدتی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه‌گذار برگشت داده شود. در صورت فسخ بیمه‌نامه از طرف بیمه‌گذار حق بیمه مدت بیمه بر اساس تعرفه کوتاه مدت به شرح ذیل محاسبه و بقیه آن مسترد خواهد شد.
این گزارش می‌افزاید: تعهدات بیمه‌گر منحصر به مسئولیت بیمه‌گذار برای حوادثی است که در مدت اعتبار بیمه‌نامه رخ دهد و ادعای خسارت حداکثر ظرف دو سال پس از انقضای بیمه‌نامه به بیمه‌گر اعلام شود. هرگونه اقدام بیمه‌گذار یا کارکنان وی به منظور مطالبه خسارت قاطع مرور زمان خواهد بود.

آدرس کوتاه شده: