دوشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۲ ۱۳:۱۸ ۱۴۳۲
طبقه بندی: اخبار صنعت بیمه
چچ
بیمه مرکزی گزارش نسبت و سطوح توانگری مالی شرکت بیمه را منتشر کرد

بیمه مرکزی گزارش نسبت و سطوح توانگری مالی شرکت بیمه را منتشر کرد

بیمه مرکزی گزارش نسبت و سطوح توانگری مالی شرکت بیمه را منتشر کرد

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف حاکمیتی، قانون تاسیس، قوانین و اسناد بالادستی کشور و ماموریت های نظارتی، به منظور شفاف سازی وضعیت مالی و تعهدات­ شرکت های بیمه در قبال بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها، سطوح توانگری مالی شرکت­های بیمه در سال ۱۳۹۱ را به شرح زیر اعلام نمود:

به گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، از مجموع شرکت‌های بیمه فعال در صنعت بیمه، وضعیت توانگری مالی تعداد ۱۸ شرکت شامل بیمه های ایران، آسیا، دانا، البرز ،اتکایی امین، اتکایی ایرانیان، ملت، پاسارگاد، حافظ، سامان، سینا، کارآفرین، ما، امید، ایران معین، آرمان، آسماری و میهن در سطح مطلوب یعنی"سطح یک" قرار دارد. "سطح یک" توانگری بدین معناست که شرکت های مذکور توانائی ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنه را دارا می باشند. لازم به ذکر است بیمه گذاران باید در انتخاب بیمه گر خود علاوه بر سطح توانگری، سطح خدمات رسانی هر شرکت، مانند تعداد شعب، شبکه فروش و گستردگی خدمات در سطح کشور را نیز مورد توجه قرار دهند.

از مجموع شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه، وضعیت توانگری مالی تعداد ۴ شرکت شامل بیمه های پارسیان، رازی، کوثر و نوین در "سطح دو" قرار دارد. "سطح دو" توانگری بدین معناست که شرکت­های مذکور توانایی ایفای تعهدات خود را دارند ولی باید جهت رسیدن به وضعیت مطلوب از نظر مقررات، وضعیت مالی خود را ترمیم و تقویت نمایند لذا بیمه مرکزی از شرکت های مذکور درخواست ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی نموده است تا پس از بررسی و تایید، جهت اجرا به شرکت های مشمول ابلاغ گردد.

از مجموع شرکت های بیمه فعال در صنعت بیمه وضعیت توانگری مالی تعداد ۳ شرکت شامل بیمه های توسعه، دی و معلم در "سطح چهار" قرار دارد. سطح چهار" توانگری بدین معناست که این شرکت‌ها در ایفای تعهدات خود با مشکل روبرو بوده و باید ظرف مهلت حداکثر یکسال نسبت به ترمیم و تقویت وضعیت مالی، افزایش سرمایه و انجام اقدامات مشخصی ( یک یا همه موارد) شامل عدم پرداخت سود و پاداش مجمع به هیات مدیره، کاهش هزینه‌ها، اصلاح روش‌های محاسبه حق بیمه‌ها، محدود نمودن فعالیت عملیات صدور برخی شعب، تغییر اعضای هیئت مدیره و همچنین برنامه ترمیم وتقویت مالی‌ خود تنظیم و پس از تائید بیمه مرکزی اجرا نمایند.

لازم به ذکر است شرکت هایی که سطح یک توانگری را احراز نکرده اند درصورتی که در مهلت مقرر، نسبت به تهیه و ارایه برنامه بهبود وضعیت توانگری مالی خود اقدام نکنند؛ از سوی بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه با محدودیت های شدیدتری روبرو خواهند شد

شرکت بیمه

نسبت توانگری مالی(درصد)

شرکت بیمه

نسبت توانگری مالی(درصد)

ایران

۱۱۹

نوین

۷۱

آسیا

۱۰۴

پاسارگاد

۱۱۳

دانا

۱۱۱

میهن

۱۱۸

البرز

۱۴۳

کوثر

۹۲

معلم

۴۰

آرمان *

۸۱۳

پارسیان

۹۲

ما *

۴۴۷

کارآفرین

۱۳۰

آسماری*

۹۳,۷۱۵

ملت

۲۴۱

حافظ

۱۹۳

سینا

۱۵۹

امید *

۴۹۲

رازی

۹۴

ایران معین*

۵۲۰

توسعه

۳۵

اتکایی امین*

۱,۵۰۹

سامان

۱۱۴

اتکایی ایرانیان*

۱,۲۸۸

دی

۴۲

* اضافه می نماید علت اینکه نسبت توانگری شرکت های بیمه آسماری، بیمه اتکائی امین و اتکائی ایرانیان،آرمان، ایران معین، امید و ما در مقایسه با سایر شرکت های بیمه بالا تر است عمدتا "به تازه تاسیس بودن و یا پرتفوی و حجم حق بیمه کم و در نتیجه پائین بودن ریسک صدور بیمه آنها بر می گردد.

آدرس کوتاه شده: