چهارشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۸ ۱۹:۳۶ ۲۶۲۱
طبقه بندی: اخبار داخلی بیمه سامان
چچ
افزایش سرمایه بیمه سامان تصویب شد

افزایش سرمایه بیمه سامان تصویب شد

سهامداران شرکت بیمه سامان افزایش سرمایه این شرکت به 250 میلیارد تومان را تصویب کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه سامان، در جریان برگزاری مجمع فوق العاده شرکت بیمه سامان در 25 دیماه، گزارش هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه قرائت و مقرر شد طی دو مرحله افزایش سرمایه به 250 میلیارد تومان انجام پذیرد.

سرمایه شرکت در مرحله اول 25/05 میلیارد تومان و در مرحله دوم74/95 میلیارد تومان ظرف دو سال آینده افزایش خواهد یافت.
این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، سود انباشته، مطالبات نقدی حال شده و اندوخته سرمایه ای محقق شده است.
ارتقای رتبه توانگری، افزایش سطح و محدوده حضور در هر یک از زمینه های بیمه گری، افزایش میزان قبول ریسک و یا نگهداری و واگذاری ریسک، افزایش حجم فعالیت در سایر زمینه ها غیر از بیمه گری مانند فعالیت های سرمایه گذاری و نیز گسترش شبکه فروش و تعدد شعب شرکت بیمه از جمله مزایای افزایش سرمایه شرکت های بیمه است.

آدرس کوتاه شده: