چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۲:۴۱ ۳۴۸
طبقه بندی: اخبار داخلی بیمه سامان
چچ
افزایش سرمایه بیمه سامان ثبت شد

افزایش سرمایه بیمه سامان ثبت شد

مرحله نخست افزایش سرمایه شرکت بیمه سامان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه سامان، پیش از این و در جریان برگزاری مجمع فوق العاده این شرکت در 25 دی ماه، مقرر شد طی دو مرحله افزایش سرمایه شرکت به 2.500.000 میلیون ریال انجام پذیرد.

در مرحله نخست، سرمایه شرکت از مبلغ 1,500,000 میلیون ریال به‌ مبلغ 1,750,500 میلیون ریال افزایش یافت.

مبلغ 170500 میلیون ریال افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مابقی از محل اندوخته انجام شده و در تاریخ 14/12/1398 به ثبت رسیده است.

ارتقای رتبه توانگری، افزایش سطح و محدوده حضور در هر یک از زمینه های بیمه گری، افزایش میزان قبول ریسک و یا نگهداری و واگذاری ریسک، افزایش حجم فعالیت در سایر زمینه ها غیر از بیمه گری مانند فعالیت های سرمایه گذاری و نیز گسترش شبکه فروش و تعدد شعب شرکت بیمه از جمله مزایای افزایش سرمایه شرکت های بیمه است.

آدرس کوتاه شده: