دوشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۵:۳۶ ۴۲۴۹
طبقه بندی: اخبار کرونا
چچ
کرونا به سبد گسترده بیمه ای سامان اضافه شد

کرونا به سبد گسترده بیمه ای سامان اضافه شد

شرکت بیمه سامان پوشش هزینه‌های مرتبط با ویروس کرونا را نیز به پوشش‌های بیمه نامه درمان مسافرتی خود اضافه کرد.

شرکت بیمه سامان پوشش هزینه‌های مرتبط با ویروس کرونا را نیز به پوشش‌های بیمه نامه درمان مسافرتی خود اضافه کرد.

آدرس کوتاه شده: