دوشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۵:۳۹ ۷۴۹۰
طبقه بندی: اخبار کرونا
چچ
کرونا در بیمه درمان خانواده سامان قرار گرفت

کرونا در بیمه درمان خانواده سامان قرار گرفت

شرکت بیمه سامان پوشش هزینه‌های مرتبط با ویروس کرونا را نیز به پوشش‌های بیمه نامه درمان مسافرتی خود اضافه کرد.

کرونا در بیمه درمان خانواده سامان قرار گرفت

آدرس کوتاه شده: