سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۷:۱۶ ۱۰۱۰۸
طبقه بندی: اخبار کرونا
چچ
کرونا در بیمه نامه حوادث سامان قرار گرفت

کرونا در بیمه نامه حوادث سامان قرار گرفت

شرکت بیمه سامان پوشش هزینه‌های مرتبط با ویروس کرونا را نیز به پوشش‌های بیمه نامه حوادث خود اضافه کرد.

شرکت بیمه سامان پوشش هزینه‌های مرتبط با ویروس کرونا را نیز به پوشش‌های بیمه نامه درمان مسافرتی خود اضافه کرد.

آدرس کوتاه شده: