سه شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۷:۱۶ ۴۸۳۳
طبقه بندی: اخبار کرونا
چچ
کرونا در بیمه نامه پوشش امراض خاص عمر سامان قرار گرفت

کرونا در بیمه نامه پوشش امراض خاص عمر سامان قرار گرفت

شرکت بیمه سامان پوشش هزینه‌های مرتبط با ویروس کرونا را نیز به پوشش‌های بیمه نامه درمان مسافرتی خود اضافه کرد.

شرکت بیمه سامان پوشش هزینه‌های مرتبط با ویروس کرونا را نیز به پوشش‌های بیمه نامه درمان مسافرتی خود اضافه کرد.

آدرس کوتاه شده: