معرفی مراکز درمانی
جستجوی نزدیکترین مرکز
نمایش نقشه کشور
فهرست مراکز درمانی
ردیف عنوان طبقه بندی استان/شهر آدرس تلفن کد دوبعدی
1 دکترشهریارعلیزاده آزمایشگاه گلستان/ - گرگان-خیابان ولیعصر-عدالت11-ساختمان کوشا-پلاک 23/3650 017-32366983
2 لاندا آزمایشگاه گلستان/ - گرگان خیابان ولیعصر نرسیده به عدالت جنب بانک پارسیان 017-32344990
3 پاستور آزمایشگاه گلستان/ - گرگان خیابان شالیکوبی(ولیعصر) عدالت7 پلاک7 017-32222299
4 بلخی آزمایشگاه گلستان/ - گرگان خیابان ولیعصر عدالت 22 ساختمان مینا طبقه اول 32354809
5 سپهر آزمایشگاه گلستان/ - گرگان- خیابان ولیعصر- عدالت 11 مجتمع مهستان طبقه اول 017-32352302
6 دانش آزمایشگاه گلستان/ - گرگان-خیابان ولیعصر -عدالت13 017-32236949
7 دی آزمایشگاه گلستان/ - گرگان-خیابان ولیعصر -عدالت 10 017-322226511
8 دکتر مفید آزمایشگاه گلستان/ - گرگان- خیابان ولیعصر عدالت 35 پلاک 34 017-32263612
9 کاوش آزمایشگاه گلستان/ - گرگان عدالت11ساختمان اردوان طبقه 1و4-ساختمان پارس طبقه 3و4 017-32336300
10 حضرتی آزمایشگاه گلستان/ - گرگان-خیابان ولیعصر -عدالت 23-پاساژ ایرانشهر -طبقه اول 32320180