معرفی مراکز درمانی
جستجوی نزدیکترین مرکز
نمایش نقشه کشور
فهرست مراکز درمانی
ردیف عنوان طبقه بندی استان/شهر آدرس تلفن کد دوبعدی
1 فرهنگ آزمایشگاه مازندران/ - ساری خیابان فرهنگ-روبروی پیوندی-نبش کوچه سیدپور(فرهنگ 26)-ساختمان پزشکان سینا-طبقه زیرزمین 011-33304870
2 پارس چالوس آزمایشگاه مازندران/ - مازندران چالوس خیابان هفده شهریور بالای قنادی صفاهان طبقه اول 011-52228222
3 رازی بابل آزمایشگاه مازندران/ - مازندران بابل خیابان مدرس 011-32196820
4 دانش آزمایشگاه مازندران/ - تنکابن-خیابان امام خمینی روبروی بانک سپه انتهای کوچه مسلم بهادری ساختمان پزشکان دانش 011-54211600
5 دکتر هدایتی آزمایشگاه مازندران/ - قائم شهر- خیابان مدرس- روبروی بانک ملی مرکزی -ساختمان پزشکان آبادیس 011-4267
6 پارس آزمایشگاه مازندران/ - آمل-خیابان هفده شهریور-کوچه بنیاد شهید-ساختمان پزشکان قائم-طبقه اول 011-44229666
7 شهریار شفائی آزمایشگاه مازندران/ - آمل- خیابان 17 شهریور مقابل اداره برق 011-44252252
8 یاس آزمایشگاه مازندران/ - ساری-بلوار کشاورز-جنب شهرک سپاه (کشاورز 22) 011-33231599
9 سینا آزمایشگاه مازندران/ - بابلسر- خیابان امام خمینی کوچه بهار 011-25232715
10 شبنم دندانپزشکی مازندران/ - بابل-میدان حمزه کلا-ساختمان پویان-طبقه اول و دوم 011-32301135