معرفی مراکز درمانی
جستجوی نزدیکترین مرکز
نمایش نقشه کشور
فهرست مراکز درمانی
ردیف عنوان طبقه بندی استان/شهر آدرس تلفن کد دوبعدی
1 خورشید آزمایشگاه ایلام/ - ایلام-میدان مخابرات 084-32232253-7
2 صبور آزمایشگاه ایلام/ - ایلام-خیابان سعدی جنوبی –جنب اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) 084-3336000-9
3 پاستور آزمایشگاه ایلام/ - ایلام-خیابان سعدی -کوچه حوزه علمیه 084-33332352
4 ابن سینا آزمایشگاه ایلام/ - ایلام-خیابان سعدی -خیابان تختی -کوچه ابوقداره 084-33332352
5 مروارید دندانپزشکی ایلام/ - ایلام-نوروزآباد-خیابان خرمشهر-روبروی شبکه بهداشت و درمان شهرستان 084-33343132
6 خورشید دندانپزشکی ایلام/ - ایلام-میدان مخابرات 084-32232253-7
7 لبخند دندانپزشکی ایلام/ - ایلام-خیابان اصناف -پایین تر از کوچه نادری 084-33336261
8 ایلامیان دندانپزشکی ایلام/ - ایلام- 24 متری اشرفی اصفهانی 500 متر به سمت چهارراه رسالت 084-3336221
9 قائم بیمارستان ایلام/ - ایلام-میدان 22بهمن-بلوار شمالی سید الشهدا 084-33368284
10 کوثر بیمارستان ایلام/ - ایلام-بلوار امام علی 084-32224974