معرفی مراکز درمانی
جستجوی نزدیکترین مرکز
نمایش نقشه کشور
فهرست مراکز درمانی
ردیف عنوان طبقه بندی استان/شهر آدرس تلفن کد دوبعدی
1 سینا آزمایشگاه سیستان و بلوچستان/ - زاهدان خیابان امیرالمومنین 12 054-33226616
2 دکتر علی اکبر محمد قاسمی دندانپزشکی سیستان و بلوچستان/ - زابل-خیابان بعثت (چهار راه دکترا)رو به روی آزمایشگاه دکتر جهان تیغ 054-32238400
3 دکتر ارمغان اسحقی دندانپزشکی سیستان و بلوچستان/ - زاهدان -خیابان خیام -رو به روی داروخانه دکتر توحید -ساختمان پزشکان دانش -طبقه همکف 054-33411390
4 آفتاب دندانپزشکی سیستان و بلوچستان/ - زاهدان-خیابان امیر المومنین -نبش امیرالمومنین 7 054-33231538-33231534
5 بهتوان فیزیوتراپی سیستان و بلوچستان/ - زاهدان -خیابان خیام -رو به روی داروخانه دکتر توحید -ساختمان پزشکان دانش -طبقه همکف 054-33411391
6 پاسارگاد فیزیوتراپی سیستان و بلوچستان/ - زاهدان-خیابان خیام-نرسیده به تقاطع مدرس -رو به روی مجتمع تجاری یونس 054-33428285
7 مرزنشینان زاهدان تصویربرداری سیستان و بلوچستان/ - زاهدان-خیابان مدرس 054-32410410