معرفی مراکز درمانی
جستجوی نزدیکترین مرکز
نمایش نقشه کشور
فهرست مراکز درمانی
ردیف عنوان طبقه بندی استان/شهر آدرس تلفن کد دوبعدی
1 بوعلی آزمایشگاه قم/ - قم خیابان صفائیه کوچه34 025-37749051
2 دانش آزمایشگاه قم/ - قم -خیابان 19دی-کوچه10 025-31930000
3 آریا درمانگاه قم/ - قم-بلوار شهید کریمی-شهرک ایثار-ایثار17(روبروی کوه خضر نبی) 025-33365050
4 حضرت بقیه اله اعظم درمانگاه قم/ - قم-خیابان شهید فاطمی-کوچه شماره7 025-37102225
5 نگین(مادر و کودک) دندانپزشکی قم/ - قم -بلوار امین-کوچه 21-کلینیک دندانپزشکی نگین ( مادرو وکودک ) 025-32926655
6 حضرت بقیه اله اعظم دندانپزشکی قم/ - قم-خیابان شهید فاطمی-کوچه شماره8 025-37102225
7 حکیم دندانپزشکی قم/ - قم -خیابان شهدا (صفائیه) 025-3123
8 رویال دندانپزشکی قم/ - قم -خیابان جمهوری -خیابان شهروز 025-32052
9 درمانگاه البرز دندانپزشکی قم/ - قم -شهرک پردیسان -بلوار 22 بهمن -خیابان شهید اقلیمی-کوی 7 025-32507070
10 پردیس دندانپزشکی قم/ - قم،شهر پردیسان ،خیابان البرز،کوچه 17 025-32807974