معرفی مراکز درمانی
جستجوی نزدیکترین مرکز
نمایش نقشه کشور
فهرست مراکز درمانی
ردیف عنوان طبقه بندی استان/شهر آدرس تلفن کد دوبعدی
1 الوند آزمایشگاه همدان/ - همدان -خیابان شریعتی -ابتدای خیابان مهدیه -رو به روی دبیرستان شریعتی 081-38378406
2 کبیر آزمایشگاه همدان/ - همدان-چهار راه عباس آباد -ابتدای بلوار خواجه رشید -جنب بانک سپه -ساختمان دندانپزشکی خواجه رشید - طبقه اول 081-32513333
3 سیب دندانپزشکی همدان/ - همدان-خیابان پاستور نو -رو به روی اورژانس -طبقه اول کلینیک کودکان 081-38253261
4 رازی دندانپزشکی همدان/ - همدان-میدان امام -چهار راه تختی -رو به روی اداراه تعزیرات 081-32525122
5 مطهری بیمارستان همدان/ - همدان-میدان پیشاهنگی -خیابان شهید خرمرودی -12 متری خوشه 081-38224003-4
6 پارسیان الوند تصویربرداری همدان/ - همدان-خیابان شریعتی -میدان شریعتی -ابتدای خیابان مهدیه -جنب موسسه اعتباری ثامن 081-38378501
7 الوند جراحی محدود همدان/ - همدان-میدان شریعتی-ابتدای خیابان مهدیه 081-38378501-4