معرفی مراکز درمانی
جستجوی نزدیکترین مرکز
نمایش نقشه کشور
فهرست مراکز درمانی
ردیف عنوان طبقه بندی استان/شهر آدرس تلفن کد دوبعدی
11 میلاد بیمارستان آذربایجان غربی/ - آذربایجان غربی - ارومیه خیابان مولوی۲-فردوسی۲ 4431010