فهرست شعب و نمایندگی (شعبه)
ردیف عنوان نوع مرکز استان/شهر توضیحات کد دوبعدی
1 منطقه1 کد 81 شعبه تهران/ تهران
کد مرکز : 81
آدرس : خیابان وزرا نیش کوچه13 پلاک123
تلفن : 0218943
نمابر : 8943
پست الکترونیک : n.nezarati@samaninsurance.ir
2 منطقه سرو سامان کد 82 شعبه یزد/ یزد
کد مرکز : 82
آدرس : یزد - بلوار جمهوری اسلامی - مجتمع آسمان
تلفن : 03535283707
تلفن همراه : 09131572818
پست الکترونیک : m.zarrabieh@saman.com
3 منطقه 3 کد 83 شعبه خوزستان/ اهواز
کد مرکز : 83
آدرس : کیانپارس - خیابان شهید چمران - میدان اول - نبش خیابان موحدیان - روبروی فروشگاه هاکوپیان
تلفن : 06133333305
تلفن همراه : 09169993363
نمابر : 06133333304-06133333274-06133333275
پست الکترونیک : ha.saeidi@saman.com
4 منطقه 4 کد 84 شعبه خراسان رضوی/ مشهد
کد مرکز : 84
آدرس : بلوار قاضی طباطبایی – بین قاضی طباطبایی 4 و 6
تلفن : 05137237090
نمابر : 05137237090
پست الکترونیک : j.imani@samaninsurance.ir
5 منطقه 5 کد 85 شعبه آذربایجان شرقی/ تبریز
کد مرکز : 85
آدرس : تبریز - خیابان رضا نژاد-تقاطع دمشقیه-پلاک 160 طبقه دوم - سرپرستی منطقه 5
تلفن : 04133258193
نمابر : 04133258193
پست الکترونیک : ha.saeidi@saman.com
6 مرکز کد 100 شعبه تهران/ تهران
کد مرکز : 100
آدرس : تهران - خیابان سید جمال الدین اسدآبادی - نبش خیابان 49 - جنب بانک سامان
کد پستی : 1434933574
تلفن : 0218943
نمابر : 88700204
7 شعبه قم کد 190 شعبه قم/ قم
کد مرکز : 190
آدرس : قم - بلوار جمهوری اسلامی - نبش کوچه 38 - کد پستی : 3716739336
تلفن : -02532611944-02532611955-02532611904
تلفن همراه : 09127511323
نمابر : 02532611092
پست الکترونیک : s.asemabadi@samaninsurance.ir
8 شعبه گنبد کد 200 شعبه گلستان/ گنبدکاووس
کد مرکز : 200
آدرس : خیابان امام خمینی جنوبی - بین گلشن - و شهدای شرقی بانک سامان پلاگ 1839
تلفن : 01733347622
نمابر : 01733347624
9 شعبه قزوین کد 210 شعبه قزوین/ قزوین
کد مرکز : 210
آدرس : قزوین خیابان شهید بابائی - نبش کوچه 11 (نسترن ) - پلاک 2 طبقه همکف
کد پستی : 7773634138
تلفن : 02833352911
نمابر : 028333252911
پست الکترونیک : a.ghanadipour@samaninsurance.ir
10 شعبه سمنان کد 250 شعبه سمنان/ سمنان
کد مرکز : 250
آدرس : سمنان -بلوار 17 شهریور -جنب بانک دی -مجتمع عبدالشاه -طبقه همکف -شعبه بیمه سمنان
کد پستی : 3518773907
تلفن : 02333346220
نمابر : 02333346221
پست الکترونیک : ali.ebrahimii@samaninsurance.ir
معرفی شعب و نمایندگی ها