فهرست محصولات و خدمات بیمه نامه شخص ثالث
  • بیمه نامه شخص ثالث
    پنجشنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۸:۱۷

    بیمه نامه شخص ثالث

    بیمه شخص ثالث یکی از انواع بیمه‌های مسئولیت است که مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر (ثالث) بیمه می‌کند. منظور از شخص ثالث، کلیه اشخاصی است که در اثرحوادث وسائل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی و یا مالی می‌شوند؛ اعم از اینکه داخل و یا خارج از وسیله نقلیه بیمه شده باشند، بغیر از راننده مسبب حادثه.