فهرست محصولات و خدمات بیمه نامه درمان تکمیلی
  • بیمه نامه درمان تکمیلی
    پنجشنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۸ ۱۹:۰۴

    بیمه نامه درمان تکمیلی

    بیمه نامه درمان گروهی جزء بیمه های اشخاص میباشد که شرکت ها و سازمانها برای پوشش هزینه های درمان کارکنان خود آن را درخواست میدهند. در واقع شما با پرداخت حق بیمه در دوران سلامت انتظار پوشش هزینه‌های درمانی در دوران بیماری را خواهید داشت. مدت بیمه‌نامه درمان گروهی یا بیمه تکمیلی، یک سال است. معمولاً تاریخ سررسید هم دقیقاً همان ساعت و روز، در سال آینده خواهد بود.